• Zondag 10.:00 - 12:00 (jeugd) Vrijdag 19:00 - 0:00 (senioren)
Start van het seizoen

Start van het seizoen

Met de Ledenvergadering achter de rug kan het nieuwe seizoen weer van start. Bij schaken is het belangrijk vooruit te plannen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Dit blijkt bij het organiseren van de ALV ook zo te zijn. Wanneer de kascommissie bij een gesloten deur staat, die toebehoort aan de penningmeester die overtuigt is dat de controle pas een week later is, moeten we de vergadering afsluiten zonder advies van de kascommissie. Om deze reden is ook nog geen decharge aan het bestuur verleent. 

Toch is er besloten een nieuwe voorzitter te kiezen. Ivo geeft de pijp aan Maarten, of beter gezegd de voorzittershamer. Dit omdat Ivo per direct wil stoppen als voorzitter. Peter wil wel graag zijn rol als wedstrijdleider voortzetten. Om het een en ander correct af te handelen zal een bijzondere ALV plaatsvinden voorafgaand aan de competitieavond op 22 september aanstaande. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Vaststellen notulen ALV 1-9-2023
  2. Advies Kascommissie
  3. Verzoek tot decharge bestuur
  4. Verkiezing wedstreidleider

Zoals gezegd is Peter herkiesbaar, maar als iemand denkt het beter te kunnen dan dagen we deze hierbij uit dit kenbaar te maken.

Wel is de begroting voor aankomend seizoen goedgekeurd waaronder de contributie 2023-2024. Deze is te vinden onder kenniscentrum/lidmaatschap. Ook kunt u op de voorpagina op "word lid" klikken. Op vrijdag 8 september starten we met ronde 1 uit de eerste cyclus. U hoeft zich niet aan te melden, Peter is bekwaam genoeg vanuit de aanwezigen de indeling te bepalen. 

Gerelateerde berichten

D.S.C. Online (26)

D.S.C. Online (25)

D.S.C. Online (24)

Locatie jeugd

Jongerencentrum De Poort
Gasthuisstraat  3
5104 HP  Dongen
Zondag 10:00 - 12:00

Locatie senioren

Parochiecentrum Dongen
Hoge Ham 84
5104 JK Dongen
Vrijdag vrije training: 19:00 - 20:00
Vrijdag competitie: 20:15 - 0:00

Bankgegevens

Rekeningnummer: NL60RABO0312395914
Tenaamstelling: Schaakvereniging D.S.C.
BIC: RABONL2U

 

 

Ingeschreven bij

NBSB/KNSB: 170018
Kamer van Koophandel: 71838856