H.G.J. Hölscher

H. HolscherDe aanleiding dat ik dit bericht over dhr. Hölscher schrijf is dat de NBC zijn voornaam heeft vastgesteld! Begin jaren '90 speelde ik in de Cammeleur met het team van sv.Loon op Zand tegen DSC 2! Paul van Schijndel begon tegen mij: "Kijk, dat is nou Hölscher, hij speelt ook correspondentieschaak en hij is al twee keer Nederlands kampioen geweest!" Toen ik in 1996 stopte met clubschaak en ik woonde al in Dongen had ik op de gedachten moeten komen om bij DSC te gaan spelen! Waarom dat ik dat niet deed weet ik niet meer, maar de bewondering voor Hölscher is altijd blijven bestaan!

Voor wat Hölscher voor DSC heeft betekend wil ik verwijzen naar het hoofdstuk Hölscher bij de historie van DSC, wat Hölscher voor de NBC heeft betekend wil ik verwijzen naar de clubblaadjes "Schaakschakeringen" die online staan op www.correspondentieschaken.nl, daar zijn ook veel partijen te vinden van Hölscher!

Toch wil ik het één en ander vertellen over dhr. Hölscher als corr.schaker! Hij heeft van 1953 t/m 1977 bijna onafgebroken in het NK corr.schaak gespeeld! In 1981 speelde hij nog een keer mee, ook Max Euwe speelde in dat kampioenschap!Hölscher behaalde tegen Euwe remise in een Dame-eindspel! Dat Hölscher voor de NBC veel betekend heeft, blijkt uit een bericht van de plaatsing-comissie in één van de eerste clublaadjes: "We vinden het heel jammer dat twee sterke spelers als Cor Jansen en HGJ Hölscher hebben gekozen voor deelname in het wereldkampioenschap ipv. ons Nederlands Olympiade-team, maar we respecteren hun beslissing!" Cor Jansen heeft overigens ooit de finale van het WK corr.schaak gehaald en Hölscher nooit! Wel heeft Hölscher een tiental keren een gooi gedaan naar het WK, dat bestond uit preliminairies, semi-final, 3/4-finale(nu Candidates) en final. Zelfs het laatste toernooi waar Hölscher aan begon in 1994 was een semi-final voor het WK voor zover ik kan zien! In 1985 behaalde Hölscher de titel IM corr.schaak! Ik zelf kreeg in 2008 ook de kans een IM-titelnorm te scoren door mijn kwalificatie voor de prel.WK, ik kreeg geen schijn van kans! In de jaren'70 en'80 moet de rating corr.schaak van Hölscher minstens 2500 geweest zijn! Zijn teamgenoot Kor Mulder van Leens Dijkstra beweerde dat een tegenstander die echt zou vertrouwen op zijn schaakcomputertje nooit van hem zou kunnen winnen en dus ook niet van Hölscher! In een clubblad van de NBC las ik een bericht dat 3 prominente leden van de NBC in het voorjaar van 2004 zijn overleden tw. HGJ Hólscher, Kier Nienhuis en Haije Kramer! De NBC heeft dus nooit de roepnaam geweten van Hölscher, ze wisten wel dat hij 87 jaar was geworden! Daarop besloot ik zelf er achteraan te gaan! Overigens KN, HK en KMvLD hebben regelmatig stuivertje gewisseld om het kampioenschap van Friesland in bordschaken! Ik bezocht de site van DSC en ontdekte het speciale hoofdstuk over Hölscher, maar ik was stom verbaasd dat nergens zijn voornaam was te vinden! In café De Herberg kwam ik enkele oud leden van DSC tegen, zij wisten zijn voornaam ook niet! Ik wist alleen zijn adres te melden door een startbrief van het 1e NK via de NBC, Heuvelstraat 13 Dongen, Overdonk dus, daarop zei Jan van der Heyden: "Daar is hij in geduwd door zijn familie, maar die Hölscher was zo gek nog niet hoor, hij was alleen maar heel erg op zichzelf!" Overigens het 1e NK via de NBC is gewonnen door de bekende Hans Bouwmeester met Hölscher op de hielen! Sjefke Ligtenberg heeft regelmatig achter de bar gestaan bij café Neuf en meldde dat DSC een tijdje daar heeft gespeeld, hij kende Hölscher wel, maar wist zijn voornaam ook niet en zei wel dat Hölscher zich nergens mee bemoeide en maar weinig zei! Sterk, de sterkste schaker die DSC ooit heeft gehad en niemand kent zijn voornaam! Ik gaf het op! Tot het jubileumfeest 19-11-2016, de NBC bestond op de dag af 50 jaar! Het voltallige bestuur onder aanvoering van Joop Jansen sprak mij aan! Ze konden de voornaam van Hölscher nergens achterhalen, anders had hij ook een apart hoofdstuk gekregen in het jubileumboek, een beetje flauw, maar dat heb ik tegen hen niet gezegd! Op de ALV in april 2017 begon ik zelf over Hölscher dat hij op de site van DSC een apart hoofdtuk heeft verdiend als sterkste speler van DSC ooit, maar dat zijn voornaam nergens te vinden is! In mei 2017 kreeg ik een email van dezelfde fanatieke Joop Jansen, dat hij via de één of andere schaaksite wel de betekenis van de letters HGJ heeft kunnen achterhalen: Henricus Gerard Joseph met geboortedatum: 10-10-1916! Toen besloot ik zelf nog een laatste poging te wagen, ik ging in juni 2017 op bezoek bij DSC in 't Schouw! Vooral Frans v/d Burght en Jan Haast heb ik gesproken over mijn interesse voor Hölscher en zijn voornaam! Frans zou het thuis nakijken, maar het was nergens te vinden, toen brak echt mijn klomp! Niemand kent de voornaam van de sterkste speler die DSC ooit gehad heeft! In de laatste online Nieuwsbrief van de NBC heb ik bij de notulen van de ALV april 2018 gelezen dat ze de voornaam van Hölscher hebben vastgesteld, tw. Henk Hölscher! Maar dat wilden ze nog laten bevestigen door Maarten Etmans! Ik weet bijna zeker dat dit het werk is van Joop Jansen! Hoe hij daar achter gekomen is weet ik niet, evenmin of dat ze het doen om Hölscher toch een aparte vermelding te geven in het volgende jubileumboek! Waarschijnlijk willen ze een bevestiging hebben van Etmans, omdat zij elkaar door en door gekend moeten hebben, zowel als tegenstander maar ook als teamgenoot bij team-meetings! Het is dus nog niet zeker of het wel Henk Hölscher is! Ik krijg het misschien te lezen in een volgende Nieuwbrief of in een email van Joop Jansen! Nu denk ik over de sterkste schaker van DSC ooit heel anders dan een jaar geleden, misschien heeft Maarten v/d Burght intussen Hölscher al geëvenaard, die opmerking heeft al iemand gemaakt tegen mij, maar Hölscher blijft voor mij een unieke schaker! Met schaakgroet, Jeroen van Gool


Afdrukken   E-mail