Bank gegevens

BankgegevensIndien u lid wilt blijven verzoeken wij u de contributie het nieuwe seizoen voor 1 november over te maken op:

rekeningnummer (IBAN): NL 60 RABO 0312 395 914
ten name van: Schaakvereniging D.S.C.
onder vermelding van: Contributie DSC  {Jouw naam}

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie zonder opzegging zijn wij genoodzaakt per te laat betaalde maand € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. De volledige contributie vermeerderd met de totale boete moet uiterlijk 1 mei overgemaakt zijn.

Nieuwe leden kunnen bij aanvang de resterende contributie voldoen op bovenstaand rekeningnummer.

Related Articles

Lid worden?

Lidmaatschaps prijslijst

  • Dubbellid

  • € 70 per jaar

   • Junior en senior
   • Lidmaatschap per seizoen
   • In- en externe competitie
   • Dubbellidmaatschap NBSB
   • Zondagochtend of vrijdagavond
  • Contact
  • Jeugd

  • € 75 per jaar

   • 15 jaar of jonger
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Zondag 10.00 - 12.00 uur
   • Les met stappenmethode
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact
  • Junior

  • € 90 per jaar

   • 16 tot 20 jaar
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Zondag 10.00-12.00 uur
   • Les met de stappenmethode
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact
  • Senior

  • € 110 per jaar

   • 20 jaar of ouder
   • Lidmaatschap per seizoen
   • Vrijdag vanaf 20.00 uur
   • Deelname in- en externe competitie
   • Inclusief lidmaatschap NBSB
  • Contact