Lid worden?

Lid worden?Om lid te worden komt u gewoon een keer langs op de Dongense schaak club. U krijgt vijf avonden de gelegenheid om te bepalen of schaken bij een vereniging iets voor u is. Het lidmaatschap loopt per seizoen en begint met de start van het schooljaar voor de basisscholen in regio Zuid. U betaalt een aangepast bedrag vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het seizoen, wanneer u in de loop van het seizoen lid wordt. De datum waarop u de eerste avond heeft geschaakt is bepalend voor de start van het lidmaatschap. 

 Jonger dan 16 jaar?

Kom eens langs op onze locatie voor de jeugd. De eerste 5 lessen zijn gratis bij inlevering van de kortingsbon (zie downloads). Wanneer je een eigen legitimatiebewijs hebt, dan kun je jezelf in laten schrijven. Heb je dat niet, neem dan een van je ouders/verzorgers mee naar de schaakclub. In alle gevallen moet je ouder/verzorger een inschrijfformulier ondertekenen. Wij verzoeken jou de kalender in de gaten te houden of er geen toernooitje plaatsvindt aangezien dan de beschikbare tijd beperkt is.

Opzeggen

OpzeggenWanneer u op wilt zeggen volgt u dezelfde procedure als bij aanmelden. U bezoekt een van de twee locaties van de Dongense Schaak Club waar u uw opzegging kenbaar maakt bij een van de bestuursleden. Uiteraard kan dit ook telefonisch of per email. Let er bij email wel op dat u een bevestiging van uw opzegging krijgt. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u op een van de andere manieren contact op te nemen.

De contributie loopt per seizoen waarbij het niet mogelijk is een restitutie van de contributie aan te vragen bij voortijdige beëindiging. De hoogte van de contributie wordt bepaald op de Algemene Leden Vergadering aan het begin van het nieuwe seizoen.  Zonder opzegging gaan wij er van uit dat u in het nieuwe seizoen lid blijft.

Voor telefoonnummers en email adressen verwijzen wij u graag naar het menu Contactpersonen.

Bank gegevens

BankgegevensIndien u lid wilt blijven verzoeken wij u de contributie voor seizoen 2021/2022 voor 1 november 2022 over te maken op:

rekeningnummer (IBAN): NL 60 RABO 0312 395 914
ten name van: Schaakvereniging D.S.C.
onder vermelding van: Contributie DSC  {Jouw naam}

Bij het niet tijdig voldoen van de contributie zonder opzegging zijn wij genoodzaakt per te laat betaalde maand € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. De volledige contributie vermeerderd met de totale boete moet uiterlijk 1 mei 2020 overgemaakt zijn.

Nieuwe leden kunnen bij aanvang de resterende contributie voldoen op bovenstaand rekeningnummer.

Lidmaatschap prijslijst

Dubbellid
60
Junior en senior
Lidmaatschap per seizoen
In- en externe competitie
Dubbellidmaatschap NBSB
Zondagochtend of vrijdagavond
Contact
Jeugd
70
15 jaar of jonger
Lidmaatschap per seizoen
Zondag 10.00-12.00
Les met stappenmethode
Inclusief lidmaatschap NBSB
Contact
Junior
80
16 tot 20 jaar
Lidmaatschap per seizoen
Zondag 10.00-12.00 uur
Les met stappenmethode
Inclusief lidmaatschap NBSB
Contact
Senior
100
20 jaar of ouder
Lidmaatschap per seizoen
Vrijdag 20.00 uur
Deelname in- en externe competitie
Inclusief lidmaatschap NBSB
Contact