Philippe Blankert - Ron vd Veen (avondcie.) 1 maart 2019 0-1

Wit dacht: .4 g3 moet ook kunnen zonder 4.cxd5, heb ik in databases gezien'. Dat klopt wel, maar dan moet wit niet meteen met 5. Pxd4 terugslaan, blijkt achteraf. De 'hondsbrutale' terreinuitbreiding van zwart is goed, wit had volgens engines toch e3 moeten doen om wat meer lucht te krijgen, ook zou e3 een isolani worden. Nu komt wit erg gedrongen te staan, en kan zwart de klap uitdelen. Maar, zoals wit hoopte, 'er zijn zoveel mogelijkheden!'. Zwart koos een vroege klap, op zet 34 twijfelde wit sterk tussen de tekstzet (verliezend) en het (winnende) alternatief 34. Tf8+ Kh7 35. Dxd3+ Tf5+!! (tegenschaak) 36. d5 - wit vond het helaas wat riskant en dacht dat de tekstzet ook veilig zou winnen - maar helaas....

 

Mark Maas - Maarten van der Burght 22 feb 2019

Philippe Blankert - Jan Haast 25 feb 2019

Zwart speelde de opening een beetje 'zonder bedoelingen', en vanaf zet 17 ging wit 'kleingeesting' op een pion spelen (gepende pion d6) in plaats van het ruime sop te kiezen met h4! en h5, wat van de engines een +2 krijgt. Maar goed, wit bleef na opening van de stelling tactisch op de been, met name het ros op e4 van wit verhinderde zwart tegenspel. Toch nauwkeurigheidspercentage 47% voor wit, score uitgedeeld door Komodo, dat is vrij hoog. 

Philippe Blankert - Maris Koops (corr) NL-Letland 1-0

 Ik=Philippe kende dit zwarte spel tegen het Catalaans nog niet.....met name 6....Dc7 en 7.....Dxc4. Volgens de megabases en engines kan wit deze pion op c4 maar het beste weggeven, 'genoeg compensatie'. Dat bleek te kloppen, mooie aanval door mijn Komodo 12.1. 

Ivo de Ligt - Philippe Blankert (Evans) 15 feb 2019 0-1

Deze partij was kort, 19 zetten, maar niet simpel! De nieuwe zet van zwart, 7....d6, is geen theorie maar best speelbaar, blijkt na engine analyse. Belangrijk praktisch aspect was dat wit daarna uit zijn theorie was, en het witte pad na 7...d6 best smal is om de partij in evenwicht te houden. Wellicht zomaar een bijdrage aan de Evans-theorie...

Thomas Kools - Philippe Blankert 1/2 - 1/2

Een partij waar ik, Philippe, met zwart nogal van baalde na afloop. Wit nam al veel tijd voor de opening, omdat hij mijn 5...Pb6 niet kende. Echter, voor mij was de opening precies gelijk aan Engels met zwart e5 Pf5 en d7-d5, waarin ik me thuis voel, met dit verschil voor wit: e4 ipv c4. Wit ging belabberd staan, zwart kreeg de positie van een prachtige aanval maar maakte hem niet af. Ik ging mijn structurele fouten na: te slome en verkeerde inzet van lichte stukken, met name het paard. Hier gaan we:

17...Lc6 was beter geweest, evenals
22....Lc6
24....Pxc2
29....Pb4
32....Pd6
40....Pxb5

De paardmissers op zet 24 29 en 32 waren allemaal in de aanval! Les: zet bij aanval je paard zo snel mogelijk in, zeker bij ongelukkige stand van stukken tegenstander, daarna loper (in die volgorde). De paardmisser op zet 40 kostte de winst, 40...Pxb5 had gewonnen. Ik had met zwart toen nog 3 minuten, wit 1, het was te ontdekken geweest. Troost is dat wit elo 2073, maar toch, gezien de zwarte overmacht had ik graag gewonnen. Leerpunt aanvalsvoering! Philippe 2 feb 2019

 

Philippe - Thijs remise 25 jan 2019

Door Thijs met zwart zeer sterk gespeelde partij; niet alleen solide, maar ook actief. Ontsierend is dat wit op de 34e zet een stuk had kunnen winnen - beiden hadden het niet gezien. Remise.

Philippe Blankert - Mark Maas 11 jan 2019 1/2-1/2

Wit/Philippe dacht hier erg lang om een ambitieus plan te bedenken, nadat wit op zwarts Benoni-uitnodiging 1...c5 een anti-Benoni speelde en zwart er een draak van maakte, zonder aanknopingspunten voor wit. Bedoeling van tekstzet 7. De2 was 'uitlokken' Te8 om via Lc4 en Pg5 f7 aan te vallen en alsnog e6 of d5 uit te lokken, maar dit duurt te lang, en het gebrek aan eigen pion op e4, de dame op e2 vis-a-vis Te8 en de vork-positie van d3 en f3 kostten wit weer sloten van tijd om de dame om te spelen....Na 12 zetten had wit al 49 minuten verbruikt en 41 minuten over tot de 40e zet. 'In dat licht' was wit tevreden niet geblunderd te hebben in deze partij.

 

Maarten van der Burgt - Roelant Schoots 0-1 11 jan 2019

 21. Pxe6+ Wit heeft geen geduld en wil zich er doorheen offeren. Verzuchtingen van de witspeler (MvdB) op dat moment duidden ook op meer, en nu er toch gelachen werd merkte Philippe op: 'Zeker stap 7 ?!?'. Na onnodig verlies van pion d4 later, is het voor zwart 'chicken in the basket'. Als wit in een volgende partij wil winnen met wit, moet denk ik de oplossing gezocht worden in: een ingewikkelder opening kiezen dan ruilvariant Caro-Kann....zwart (Roelant) bouwde een vesting op waarin hij zich wel thuis voelde.