Philippe Blankert - Peter Stokkermans 10 jan 2019 1/2-1/2

(Philippe). Wit=Philippe kreeg een Budapester gambiet tegen van Peter Stokkermans - deze keer met 3....Pe4 in plaats van ...Pg4, het schijnt de Fajarowicz variant te heten. Wit had er veel vertrouwen in gezien zijn prima score tegen de Budapester. Na de partij was Wit echter erg ontevreden over zijn spel: zo een rondhangend paard op e4 had veel eerder aangevallen of geruild moeten worden, bv. met Pbd2. Het zeer beperkte plan van zwart is (kennelijk) Pxf2, Lxe3 en Dh4+, om de hoofddreigingen te noemen. Een andere dreiging van de Budapester is altijd Lb4+, vandaar 4. a3.

Volgens de engine achteraf was het echter niet zo gek wat wit in de partij deed; ook toen zwart met Pxf2 een toren en 3 pionnen won voor een licht stuk: wit blijft ca. +2 staan. Wit gaf de winst uit handen vlak tegen het einde: wit dacht al gewonnen te staan (wat wel zo was, maar toch) en speelde rustig 43. Pd3? tegen dreigend f5-f4+. Om na het uitvoeren van de zetten te beseffen dat het schaak toch gaat en zwart het paard wint. Balen en remiseaanbod van zwart volgt. In de zeer tweesnijdende eindstelling hadden beiden geen zin (wit niet o.a. wegens de tijd).


Afdrukken   E-mail

Related Articles