//here

Jeroen van Gool en Jan Haast spelen vriendschappelijke correspondentiepartijen, met engines. De volgende partij is zeer vermakelijk! Zeker 21....Pxf5!!? is een zeer interessante voortzetting, waarbij zwart een stuk geeft voor 2 - wordt: 3 pionnen, die echter nog redelijk in de beginstand staan. Maar: tegenover de witte koning. Voor wie verbaasd is dat het in remise eindigt: dat is heel gewoon met engines, als je vanuit min of meer gelijke stelling knettergekke combinaties verzint (en beide kanten het goed spelen, maar dat doen engines meestal wel) eindigt het vaak remise. Het is wel een prachtige remise, wit komt ook goed terug terwijl het mes op de witte koning komt....(Philippe)

Wit was de laatste tijd nogal slecht in vorm EN had last van tegenstanders die alsmaar gambieten wilden. Daarom vanavond maar eens het flexibele 1. Pf3, dat de tegenstander geen houvast biedt en waarmee wit tussen verschillende opstellingen kan kiezen. Een sportief 'zelfhelpmat' van zwart/Maarten tot slot, die daarmee aantoonde de stelling precies te begrijpen.

(Philippe). Wit=Philippe kreeg een Budapester gambiet tegen van Peter Stokkermans - deze keer met 3....Pe4 in plaats van ...Pg4, het schijnt de Fajarowicz variant te heten. Wit had er veel vertrouwen in gezien zijn prima score tegen de Budapester. Na de partij was Wit echter erg ontevreden over zijn spel: zo een rondhangend paard op e4 had veel eerder aangevallen of geruild moeten worden, bv. met Pbd2. Het zeer beperkte plan van zwart is (kennelijk) Pxf2, Lxe3 en Dh4+, om de hoofddreigingen te noemen. Een andere dreiging van de Budapester is altijd Lb4+, vandaar 4. a3.

Volgens de engine achteraf was het echter niet zo gek wat wit in de partij deed; ook toen zwart met Pxf2 een toren en 3 pionnen won voor een licht stuk: wit blijft ca. +2 staan. Wit gaf de winst uit handen vlak tegen het einde: wit dacht al gewonnen te staan (wat wel zo was, maar toch) en speelde rustig 43. Pd3? tegen dreigend f5-f4+. Om na het uitvoeren van de zetten te beseffen dat het schaak toch gaat en zwart het paard wint. Balen en remiseaanbod van zwart volgt. In de zeer tweesnijdende eindstelling hadden beiden geen zin (wit niet o.a. wegens de tijd).

Philippe. Na Philippe probeerde Jan Haast vriendschappelijk aan de correspondentiestoelpoten van Jeroen van Gool te knagen. Zij speelden redelijk stilletjes (zonder tussentijds verslag op de site) twee correspondentiepartijen tegelijk, de een met wit de andere met zwart. Jan Haast won zijn wit partij; de andere is nog onbeslist. Jan bedankt met nadruk zijn trouwe assistent Stockfish 8 en schrijft de winst op diens naam. Qua elo's is het verschil groot met de assistent van Jeroen, Fritz 7. Stockfish 8 (al is 10 nu ook gratis verkrijgbaar) is al 3400 elo, terwijl Fritz 7 volgens fora ruim 2600 heeft. Dat verschil was te merken in de 'horizon': zwart creeerde een zwakke pion bij wit op c3 en at hem met de dame op, maar daarna had zwart geen tijd meer om met zijn afgesneden dame te helpen op de koningsvleugel, omdat wit daar succesvol doorheen brak. 'Dit uitrekenen' is kennelijk wel weggelegd voor een 3000+ speler.

In meer detail: wit begint dus met een opening van beton - London system - zwart kan er weinig spel tegenover zetten maar staat superstevig. Met 13....Le7 (of a5) zou zwart volgens Komodo 13 zelfs iets beter staan. 15. g5 is een Nieuwtje. 16...g6 verzwakt ietwat onnodig, 16....Pf5 is 'zuiverder' (want geen verzwakkende pionzet) om het zicht van Ld3 op h7 te benemen. Zwart krijgt een strategisch idee: met 23. ...c5-c4 afsluiten, 24.....b6-b5 opspelen tot en met wit een geisoleerde pion op c3 bezorgen, die zwart met 27....Da5 (afgekeurd door engine) en 30....Dxc3 (idem) verovert. Dit hele idee van zwart is wel leuk, maar blijkt in het vervolg fout: de zwarte dame dan niet meer mee. Een speler van 3000+ ziet dan dat wit er doorheen komt met zijn aanval op de koningsvleugel. Hier blijkt ook weer het probleem van zwart tegen een wit London system: 'Hoe krijg ik tegenspel?'. Zwart kan natuurlijk ook blijven lang blijven spelen op het centrum en de koningsvleugel, in de hoop 'op de lange adem' te winnen. Andere gedachten houd ik voor mezelf. Maar het is een mooie winst van wit=Jan! Nauwkeurigheidspercentage volgens Komodo 13: wit 81%, zwart 29%. Tijdelijk: Onderstaande stuk naklikken gaat weer eens mis, daarom bij deze de partij met een 1 klikspublicatie vanuit Houdini 6: http://view.chessbase.com/cbreader/2020/1/7/Game238165171.html

 

Een voorbeeld hoe je met zwart actief remise maakt. Eigenlijk sterker nog: op de 9e en 10e zet had zwart Dg6 kunnen spelen, waarmee hij wit met g2 (onontwikkdelde Lf1) bestookt. Zwart heeft dan een klein voordeel dat die kan proberen uit te bouwen. Met 10. ...Dg4 is het duidelijker dat zwart remise prima vindt, want 'dameruil aanbod'. Bij wit/Joost Sips hoeft een dameruil geen remise te betekenen, hij houdt wel van kleine eindspelen. Maar de dames worden geruild. Zwart doet dan positioneel wijze dingen, zoals 16....f6 - het pionnencentrum versterken zonder Lb2 onnodige invloed te geven. 19...Tfe8 is logisch om pion e5 te ondersteunen, maar liet (vanwege verlaten f-lijn) 20. Kf2! toe waarna wit iets beter zou staan (Houdini 6). Op 21. Tc2 reageert zwart ruimdenkend, en terecht: activiteit is belangrijker dan het dekken van een pion, zeker bij ongelijker lopers: wie de aanval heeft (zwart) staat vaak beter met ongelijke lopers. Omdat wit nog ongerokeerd is heeft zwart 23. ...Lh5! om de pion terug te winnen: wit moet wel rokeren en daarna valt de zwarte toren binnen. Wit heeft de 'skewer' (vleespen, term van Houdini) g7, zwart g2, en zo wordt het remise, in evenwicht.

Philippe. Zwart, Pierre, staat bekend om zijn stonewall voorkeur met wit en zwart. Daarom probeert Wit (Mark) 2. Lg5. Zwart weet zich hiermee geen houding: hij doet niets aan de loper, bv. met Pf6-e4, of h6 - terwijl die WEL iets met de loper zal moeten omdat pion e7 ooit moet spelen. Zwart speelt er een beetje omheen, staat na de derde zet al -0,8 positioneel achter, en na 4...h5 (een positionele blunder, zo vindt ook de engine) plus twee achter. 4...h5 is een positionele blunder omdat het Lg5 'voor altijd ongemoeid laat' vanuit de pionnenstructuur. Wit heeft veld g5 nu 'altijd in handen', en wat zwart speelt zijn niet altijd ontwikkelingszetten (4...h5 bv. niet), en de zetten leggen zich totaal vast op zwart zodat zwart alvast zeker is van een zeer slechte Lc8 (ik schrijf het een beetje hard op, in de hoop dat men het onthoudt). 

17. Ld5 brengt een mooie dreiging van Lxg8 en Lxh6 erin. Zwart blijft 'krom spelen' (je moet een gevoel krijgen van wat 'krom spelen' is, dat is positioneel gevoel) en belandt in een 'nachtmerrie'. Nog voordat wit meer materiaal heeft geslagen dan een pion geeft de engine al +7 tot +11: de witte stukken zijn veel wendbaarder, en de zwarte stukken staan zo onhandig opgesteld dat ze zelf alleen maar slachtoffer zijn, het is voor wit 'stukken jagen' terwijl de zwarte stukken niet kunnen ontsnappen. Voor wit een 'feest' dus.....en algemene les: 'krom spel' kan er toe leiden dat je stukken zo gaan staan dat ze of overbelast worden (door wisselende manoeuvres van je tegenstander) of dat ze zelf tot slachtoffer wordt, 'er wordt op je stukken gejaagd en ze kunnen niet weg'. 

Volgende keer een mooie partij van Pierre voor de site. Dit is een fraaie miniatuur van Mark!

 

Philippe. Mijn interne ervaring tegen Peter Stokkermans, en ene externe ervaring, is dat mensen die met wit 1. e4 e5 2. Lc4 (Bishop game) Lc5 (een van de vele) 3. Pf3 Pc6 4. 0-0 spelen uit zijn op het DEUTZ gambiet, bv. Pf6 5. d4! een zeer gevaarlijk gambiet, met volgens de theorie pion voor zwart maar zeer vervelende druk van wit met Lg5 (zie youtube). Daarom mijn eerdere vondst 4...d6, niet in de boekjes, met engine getoetst op wat in de partij kwam. Tot 11. Kh1...waar zwart gelijk of een fractie beter staat. Vervelend vind ik voor zwart dat a) wit nog steeds initiatief kan opvoeren, komend f4 b) ik op deze manier extern moeilijk van zwakkere spelers kan winnen. DUS heb ik=Philippe met zwart met DEUTZ verder uitgewerkt, anders dan in de partij. Hoewel het in de partij gelijk of fractie beter voor zwart stond na de opening. 

Er onstaat dus een eindspel, met voordeeltje zwart omdat die de d-lijn heeft en wit dan niet kan pareren. Maar zwart brengt dit voordeeltje zelf om zeep door:

a) de eigen h-pion op te spelen, nota bene zodanig NIET dat zwart van de isolani af is door hxg3 hxg3, maar dat wit er verre vrijpion h aan overhoudt. Met 24....b5 i.p.v. h5 had zwart met +0,8 voordeel op winst kunnen spelen.

b) de torens te ruilen - het paardeindspel met verre vrijpion is goed voor wit (dat paard heeft) - de zwarte toren had langs de h-lijn (!) actief kunnen worden)

c) c7-c6 te spelen, waardoor de damevleugel gaten krijgt en achtergebleven b7-pion, zodat zwart met zijn koning eigenlijk zowel op damevleugel moet  blijven (gaten kiepen) als op h-lijn (pion opeten). Dat is teveel voor een koning, dan is die overbelast.....Jan-Pieter maakt het keurig af, en is met name nauwkeurig in tot en met 27. Ke2 de d-lijn pakken. 43. Pf2! lijkt spectaculair, engine noemt het 'verrassing', maar beide spelers hadden het gezien. 

Toogle Left